NACIONAL SERVIS NIŠ

NACIONAL SERVIS NIŠ Rajićeva 1 tel: +381 (18) 511 843

Izložbeno-prodajni salon Prešernova 8, lok 3 tel: +381 (18) 520 111

Zakazivanje servisa

Preporuka za korisnike koji imaju nalog:  Za lakše popunjavanje obrasca, prijavite se na svoj  NALOG  >>
Dodatna provera

1)  Popunite polja elektronskog obrasca.

  • Unos podataka u polja označena zvezdicom je obavezan (ime, prezime, e-mail, naziv proizvoda, opis servisne usluge).
  • PIB (ako je popunjen) mora da ima 9 cifara.
  • Matični broj firme (ako je popunjen) mora da ima 8 cifara.
  • PTT broj (ako je popunjen) mora da ima 5 cifara.
  • PAK - poštanski adresni kod (ako je popunjen) mora da ima 6 cifara.

2)  Pokrenite dodatnu proveru, štikliranjem polja "Nisam robot".

3)  Pošaljite obrazac, klikom na dugme "Pošalji".

Servisiranje se vrši u prostorijama našeg servisa. Na Vaš zahtev, a zavisno od specifičnosti konkretnog problema i ukoliko uslovi to dozvoljavaju, moguće je servisiranje na Vašoj lokaciji, ili transport uređaja od i do Vaše lokacije. Transport i izlazak na teren se posebno naplaćuju.