NACIONAL SERVIS NIŠ

NACIONAL SERVIS NIŠ Rajićeva 1 tel: +381 (18) 511 843

Izložbeno prodajni salon Tome Roksandića 4 lok 2 tel: +381 (18) 520 111

Rentiranje opreme: Multifunkcijski uređaji

Slika tipa

Rentiranje opreme

Multifunkcijski uređaji

 

NAPOMENA: Cene su sa uračunatim PDV-om.

  Rentiranje opreme
Multifunkcijski uređaji
NACIONAL SERVIS
Jed.mere
 
Cena
Kataloška oznaka
Slika

MFP WorkCentre A4 b/w
(detaljnije...)

Kat.oznaka: rent-mfp-bw-a4

Kat.oznaka: rent-mfp-bw-a4

Jed.mere: mesec

 

Cena:

zvati

Slika

MFP WorkCentre A3 b/w
(detaljnije...)

Kat.oznaka: rent-mfp-bw-a3

Kat.oznaka: rent-mfp-bw-a3

Jed.mere: mesec

 

Cena:

zvati

Slika

MFP WorkCentre A4 color
(detaljnije...)

Kat.oznaka: rent-mfp-color-a4

Kat.oznaka: rent-mfp-color-a4

Jed.mere: mesec

 

Cena:

zvati

Slika

MFP WorkCentre A3 color
(detaljnije...)

Kat.oznaka: rent-mfp-color-a3

Kat.oznaka: rent-mfp-color-a3

Jed.mere: mesec

 

Cena:

zvati

NAPOMENA: Cene su sa uračunatim PDV-om.